Kontakt
There are no translations available.

 

Towarzystwo Śpiewacze "Lira"
im. Stefana Wasiaka w Warszawie

ul. Domaniewska 17/19/133
02-663 Warszawa

NIP: 521 27 44 280
KRS: 0000115159
REGON: 012308875

Bank: PKO BP S.A. 43 Oddział w Warszawie

 

Numer konta: 52 1020 1169 0000 8602 0114 9368


Numer FAX: +48 22 641 61 57

Serdecznie zapraszamy do kontaktu zgodnie z poniższą listą:

Dane kontaktowe

Funkcje

Maciej Przerwa

Prezes

+48 603 36 16 16

  • działalność ogólna Towarzystwa

  • administracja

  • nabór do chóru

Maciej Malec

Vice Prezes

+48 884 883 281

  • nadzór nad członkami chóru

  • kontakty ze współpracującymi instytucjami i organizacjami

  • reprezentowanie Towarzystwa Śpiewaczego LIRA w mediach

Marcin Cmiel

Dyrektor Artystyczny

+48 501 670 950

  • kształcenie muzyczne
  • dobór i realizacja repertuaru

 

 
PolskiEnglish

Contact us:

Choral Society "Lira"

8. Cieszynska Street

02-716 Warsaw

Contact Us

If you want to support our activity, below you'll find our account number:

Bank: PKO BP S.A. 43 Oddzial w Warszawie

Account no.

   PL 52 1020 1169 0000 8602 0114 9368